Brønnøy hundeklubb er en uformell hundeklubb for ALLE som har hund eller som liker å omgås hund. 

 

Som medlem i hundeklubben har du tilgang til treningsbanen i Svarthopen 365 dager i året.

Ved innmelding i klubben via NKK får du koden av Bente Maasø.

 Vi har flere fellestreninger i uka og arrangerer ulike kurs i løpet av året alt etter hva medlemmene ønsker.

 Hvis du er interessert i å være med kan du møte oss i Svarthopen, på FACEBOOK eller du kan melde deg inn her på nettsidene.

Vi ønsker å være en aktiv klubb! For å få til det trenger vi innspill og medlemmer som står på og bidrar på bla. treninger og dugnader.

AKTUELT!

En av sakene vi jobber hardt med nå er å få til et friområde for hund eller en HUNDEPARK.

VI ER I DIALOG MED KOMMUNEN🤗